U prethodnoj deceniji obišli smo veliki broj poslovnih sistema sa komercijalnim ciljem – da klijentima na što bolji način objasnimo prirodu posla kojim se bavimo i stvorimo potrebu da koriste naše usluge. Digitalizacija, mikrofilmovanje, sistemi za upravljanje dokumentima, kojim god redosledom da smo krenuli i potencirali neophodnost ovih sistema, jedan preduslov je bio jedinstven kod svih klijenata. Uređenost arhive, metodologija i sistematizacija arhiva kancelarijskog i arhivskog poslovanja! To su temelji posla kojim se bavimo. Što su kod klijenata ovi sistemi bili na većem stepenu sređenosti, to su implementacije softvera ili prodaja usluga bile brže i uspešnije. Postoji nekoliko semafora koji će Vam brzo regulisati pravac kretanja u ovim poslovima, ali bez sumnje, pravilnik o arhivskom i kancelarijskom poslovanju je prvi signal i stepenik na vrlo kompleksnom i multidisciplinarnom usponu ka uređenom poslovnom sistemu. Ovaj segment je regulisan „Zakonom o kulturnim dobrima“ (Sl. glasnik RS br. 71/94) i zakonska je obaveza svakog poslovnog subjekta u Republici Srbiji, što i piše u članu 38. stav 1.

Šta zapravo dobijamo ovim pravilnikom? Dobijamo dokument koji će biti usmerivač i vodič kroz lavirinte dokumentacije koje stvaramo u svom radnom veku i pomoćnik da ostvarimo jedan prirodni ciklus tokova dokumentacije. Da svake godine Vaš poslovni sistem stvori i u njega uđe jedna količina dokumentacije ali da isto tako jedan broj dokumenta, kome je istekla zakonska potreba za čuvanjem, bude po zakonu bačen ili uništen. Ovom prilikom Vam ističemo da bilo koja dokumentacija koja je stvorena u poslovnim subjektima u Republici Srbiji može da bude uništena ili bačena samo ako je taj posao obavljen u saradnji sa nadležnim arhivom, poslovnog subjekta.

Ako imate problema sa nagomilanom dokumentacijom, ne znate odakle početi i kako je urediti, naš tim stručnjaka iz domena arhivistike, sa preciznom i proverenom metodologijom, učiniće od ovog posla pravo zadovoljstvo.

arhiva

Besplatna Lista Kategorija

za slučaj da Vam je potrebna Lista kategorija Registraturskog Materijala sa rokovima čuvanja, pošaljite nam kratak opis Vaše firme na adresu office@dass.rs i poslaćemo vam besplatan primerak ovog dokumenta.