Knjige, novine i časopisi velikih formata kao poseban izazov u profesionalnom skeniranju.

Mi skeniramo dokumenta, mi ih ne fotografišemo.

 

Nakon višegodišnjeg iskustva u radu na skeniranju dokumenata velikih formata za šta smo se posebno opremili i obučili, čuvanje autentičnosti i koloriteta dokumenata je naša posebna misija. Pre svega u ovom poslu koristimo profesionalne skenere (ne foto-aparate) koji putem visoke tehnologije trolinijskih CCD senzora savršeno sakupljaju svetlost LED osvetljenja sa površine koja se skenira, pretvarajući ih u kvalutetnu digitalnu sliku. U našem radu na skeniranju koristimo Bookeye skenere koji su posebno dizajnirani za rad sa knjigama u povezu, crtežima, slikama i drugim dokumentima od A5 do A1+ formata.

Kako mi digitalizujemo dokumenta velikih formata?

Digitalna slika u boji, visoke rezolucije, omogućiće vam da na dokumentu vidite pun koloritet, kao i samu strukturu papira na kome su zapisi nastali i autentičan osećaj da se pred vama zaista nalazi vekovno kulturno nasleđe u koje je utkana patina minulog vremena. Naša oprema može da proprati i međunarodne standarde koji se bave evaluacijom kvaliteta digitalne slike, kao i kvalitetom boja po ICC satndardima.

Softver za obradu knjiga i novina

Pogledajte softver docWorks koji će vam omogućiti jedinstvenu obradu digitalnih sadržaja sa mogućnostima pretrage po unutrašnjem sadržaju

Kako da prezentujete vaše skenirane slike?

Jedinstven pristup prezentovanju onoga što ste digitalizovali, omogućiće vam softver MagicTouch. Pogledajte ovaj sistem!

Dodatna prednost, posebna vrednost!
Kako da u starim knjigama tekst pisan rukom postane pretraživ po sadržaju?

Posebno zadovoljstvo nam predstavlja automatizacija podataka dobijenih nakon procesa digitalizacije dokumentacije. Šta smo uradili u primeru sa starim crkvenim i drugim knjigama? Tekstovi koji su po rubrikama rađeni štampanim slovima biće procesuirani nekim od OCR alata i taj tekst će postati pretraživ po unutrašnjem sadržaju u PDF ili nekim drugim fajlovima. A šta uraditi sa starim tekstovima koji su pisani rukom? Za njih za sada ne postoji OCR softver koji će ih prepoznati! Postoji način da te regije i tekstovi pisani rukom, dobiju neke vidove elektronskih nalepnica ili stikera, u koje se podaci moraju unositi ručno, i takav vid zapisa će biti moguće pretraživati u PDF datotekama.
— Dajemo Vam isti primer Crkvene knjige, u kojoj treba obratiti pažnji na levu stranu lista gde je štampani tekst. Ovaj tekst je pretraživ i moguće ga je kopirati (Ctrl+C). Obratite pažnju na desnu stranu lista i tekst pisan rukom. Svaka rubrika lista je prepisana u tzv. Sticky Note gde ova nalepnica pokazuje regiju kojoj tekst pripada. U zavisnosti od vašeg web pretraživača i PDF softvera u vašem računaru, prikazi ovih detalja mogu biti različiti. Za slučaj da imate problema u web pretraživaču, skinite fajl na vaš računar. Ono što je najvažnije, imamo autentičan dokument sa opcijom potpune pretrage po unutrašnjem sadržaju. Sticky Note pored informacija o izvornom tekstu, nosi i podatke kog datuma, u koliko sati i koja osoba je unela ove podatke na dokument.

Pogledajte primer PDF pretražive knjige (4,90 MB) po unutrašnjem sadržaju iz 1889. godine

 

 

Pored PDF izdanja knjiga velikog formata prikazaćemo vam i on-line izdanje koje ćete moći da prelistavate u realnom vremenu, analizirajući sve detalje koje ovaj zapis nosi na sebi. Ovo je osnovna verzija softvera za prelistavanje knjiga, koja može da ima mnogo veći spektar funkcija. Kvalitet ove skenirane knjige je morao da bude značajno redukovan, da bismo mogli da ovu knjigu publikujemo putem interneta.

Prelistavajte vaše knjige on-line (flip book)

Pogledajte primer skenirane crkvene knjige sa opcijom pregleda i prelistavanja strana

Crkvena matična knjiga umrlih 1900 - 1919

Crkvena matična knjiga venčanih 1900 - 1940

Kreiranje digitalnih knjiga velikih formata

Format, veličina kao i debljina knjiga biće prva tačka koju ćemo morati da definišemo, a na osnovu ovih elemenata odrediće se model skenera i tehnologija digitalizacije. U našem radu koristimo model skenera Bookeye 3 do A1 formata sa tehnologijom skeniranja baziranoj na CCD senzorima. Ovaj detalj moramo da istaknemo jer značajno utiče na kvalitet samog skeniranog fajla i cenu troškova dobijanja finalnog proizvoda. CCD tehnologija stvarno skenira površinu dokumenta, gde pravac skeniranja ide sa krajnje leve strane, na krajnju desnu stranu. Dakle ne radi se o fotografisanju jedne zone foto-aparatima, već preciznom sakupljanju fotona sa celokupne površine koja se skenira. Sledeća ključna stvar za dobijanje kvalitetne digitalne slike zavisi od kvaliteta svetla koje se koristi. LED sijalice daju prilično jak intezitet, bez IR/UV emisije. Posebno kreiran držač knjiga sa elektromotorom omogućiće da položaj strana bude ujednačen, da hrbat knjige ima slobodan prostor između ploča koje drže knjigu i da staklena ploča nežno, odozgo, izvrši poravnavanje listova papira stvarajući idealno ravnu površinu za skeniranje. Poslednja važna komponenta je optička rezolucija senzora za skeniranje koja ide do 600 tačaka po inču.

 

Bookeye 3 A1 nam omogućava da skeniramo knjigu u njenom punom formatu gde se u jednom frejmu nalazi njena leva i desna strana. Prilikom izrade prve verzije fajla ostavićemo deo ivice oko knjige da bi se videla potpuna veličina skeniranih strana. Naša preporuka je da se glavna verzija skeniranog dokumenta izradi u TIF formatu bez upotrebe kompresora za smanjivanje veličine fajla. U sledećem koraku potrebno je definisati finalni proizvod i tehnologiju prikaza finalnog proizvoda. Izabraćemo softver za prelistavanje knjige koga postavljamo na internet stranicu. TIF format bez kompresije neće biti prikladan za  prikazivanje na internet stranicama, te ćemo tif fajl prebaciti u JPG fajl sa uključenim kompresorom koji će sliku smanjiti u odnosu na original za 35%.

 

Da bismo knjigu prebacili u PDF dokument ili u neki od softvera za prelistavanje strana, potrebno je skenirani fajl osloboditi od crnih ivica (crop) a strane razdvojiti na levu i desnu (split). Pored ovih softverskih zahvata, digitalne snimke skeniranih strana moguće je ispravljati (deskew) za slučaj da je tekst na stranama iskrivljen ili je sama stranica skenirana u krivom položaju. Dakle, na raspolaganju će nam biti čitav set funkcionalnosti na putu do savršenog prikaza našeg skeniranog fajla.