BCS-2

BCS-2 je rešenje za digitalizaciju, post-obradu i elektronsko izdavanje knjiga, časopisa i mapa. Korišćenjem BCS-2, operater može kontrolisati skenere za knjige, skenere sa ravnom površinom, uvlakače papira i mikrofilmske skenere i kopire. Rezultati procesa skeniranja se neprimetno prenose u sisteme radnog procesa.

Bookeye 4 skeneri su sertifikovani kao kompatibilni sa BCS-2 Scan i Capturing Software:

BCS-2 Certificate Bookeye4 (A2) BCS-2 Certificate Bookeye4 (A2 & A3)
BCS-2 Certificate
Bookeye4 (A2)
BCS-2 Certificate
Bookeye4 (A2 & A3)

Aplikacije:

 • Elektronska dostava dokumenta: produkcija digitalizovanog materijala
 • Internet / Intranet objavljivanje, pristup e-mail sistemima
 • Konekcija na CMS, DMS, arhive i sisteme procesa rada
 • Upravljanje nalozima
 • Integrisano upravljanje nalozima
 • Upravljanje,izvršavanje i (re-) uvoz poslova
 • Podesivi profili
 • Uređivanje, štampanje i brisanje poslova

Glavne karakteristike:

 • Prilagodljivi formati skeniranja, profile za različite stilove, seriju skeniranja velike količine dokumenata i knjiga
 • Uklanjanje crne ivice i ispravljanje
 • Automatska rotacija nakon skeniranja – uvećanje, rotacija, okretanje
 • Sličice za lakši pregled svih skeniranih slika
 • Mogućnost adaptacije formata različitih veličina, nezavisno od skeniranog dokumenta
 • Fleksibilno opsecanje, maskiranje i razdvajanje strana
 • MAPI interfejs za aplikacije kao što su MS Outlook/Exchange, Lotus Notes, Mozilla Thunderbird i td.
 • Štampanje posla za pojedinačne slike, čitavih naloga i paralelno štampanje i skeniranje
 • Informište se o cenama kod vašeg Image Access predstavnika