Batch Scan Wizard

Batch Scan Wizard omogućava skener operaterima da automatski skeniraju velike količine dokumentacije. Softver ubrzava protok podataka i znatno smanjuje operativne zadatke. Sesija započinje ili korišćenjem nožnog prekidača ili korišćenjem interfejsa Batch Scan Wizard-a.

Pored standardnih parametara za skeniranje kao što su osvetljenost, kontrast, kolor mod ili format fajla; Batch Scan Wizard nudi Scan Tool za predefinisanje regija dokumenata da bi se izdvojio, skenirao i sačuvao kao posebna slika. Prethodno skeniran dokument može biti izmenjen i konačan kvalitet slike poboljšan bez potrebe za reskeniranjem.
Operater može da konfiguriše često korišćene funkcije i operacije na prečicama i aktivira ih jednim pritiskom prečice. Čak i kompleksne operacije mogu biti konfigurisane na prečicama.

Batch Scan Wizard podržava sve Scan2Net skenere i njihove funkcije. Koristeći resken funkciju, Batch Scan Wizard prethodno skenirane slike održava u memoriji. Režim boje, format datoteke, rotacija, ogledala i podešavanja kamere može se menjati bez reskeniranja. Nove postavke će odmah uticati na sliku bez potrebe da fizički ponovo skenirate dokument. Kad ste optimizovali parametre skeniranja možete da sačuvate nove slike ili zamenite sliku u svojoj seriji.

Batch Scan Wizard se može kupiti i učitati onlajn na Customer Service Portal-u. Funkcionalni nožni prekidač je takođe dostupan za kupovinu preko našeg Customer Service Portal-a.

Nove funkcije u verziji 5.0:

 • Indeksiranje skeniranih poslova
 • Stvaranje multipage PDF datoteke
 • Stvaranje multipage TIFF datoteke
 • Nove prečice na tastaturi, meni datoteke i objašnjenje na pokazivaču
 • Integrisani displej preko celog ekrana
 • Novi alati i funkcije za podešavanje šablona
 • Podržava sve funkcije Scan2Net verzije 5.80 i više

Glavne karakteristike:

 • Kreiranje prilagođenih šablona za specifične parametre skeniranja, ime fajla i lokacija direktorijuma
 • Automatsko generisanje imena fajlova i strukture koristeći pojedinačne promenljive ili kombinaciju promenljivih
 • Mogućnost konfigurisanja fajla, direktorijuma i skeniranje imena šablona (preko ručnog ulaza, barkoda ili korišćenjem promenljivih)
 • Automatsko skeniranje velike količine dokumentacije
 • Jednostavna konfiguracija šablona
 • Upravljanje parametrima skeniranja u poslu
 • U toku procesa menjanje slika
 • Prečice – često korišćene operacije pritiskom tastera
 • Scan Tool – definisanje sekcija izvornih dokumenata od strane korisnika
 • Promenljivo razdvajanje strana
 • Ušteda vremena, visok protok podataka, savršen za produkciju
 • Kupovina i preuzimanje preko Image Access Customer Service Portal-a

Download Demo 32Bit

Download Demo 64Bit