Scan2Edit

 

Scan2Edit – Skeniranje i obrada slike u jednom koraku

Koristeći Scan2Edit softver, operater šalje skenirane slike direktno u željeni program za poboljšanje slike ili grafičke softverske aplikacije (kao što su Adobe Photoshop, Corel Drav, Omnipage, itd) . Kliknite preko tabbed parametara stranice da podesite sve parametre skeniranja i preferencije. Jednostavno odaberite željenu aplikaciju na koju će vršiti kontrolu .

Skeniranje orginalnog materijala direktno u željenu grafičku aplikaciju, štedi vreme operatera i automatsko čuvanje dokumenata na unapred određenom mestu povećava mrežnoj lokaciji protok dokumenata. Osim toga, Scan2Edit omogućava korisnicima da modifikuju skenirane slike bez potrebe da ih osvežite – jednostavnim menjanjem odabranih parametara skeniranja .

• Direktno slanje skena u željenu grafičku aplikaciju bez ikakvog dodatnog softver drivera
• Menjanje slike bez reskeniranja – jednostavnim menjanjem parametara skeniranja
• Kompatibilan sa svim uobičajenim grafičkim aplikacijama