microfilm

U svetu mikrofilma postoji nekoliko vrsta mikrografskih oblika a svaki od oblika ima svoju specifičnu namenu. Kao i kod svih oblika skeniranja ili digitalizacije važno je da prepoznate na čemu i u kom obliku se nalazi Vaš zapis. Od toga često zavisi koliko se proces digitalizacije može automatizovati, a što je proces digitalizacije više automatizovan, cene usluga su niže. Nabrojaćemo nekoliko osnovnih vrsta mikrofilmskih oblika i to:

  • 16mm-microfilm16 mm mikrofilmske rolne (od 30 m i 40,5m dužine). Ovaj oblik mikrofilmova se uglavnom koristi za snimanje poslovne dokumentacije do veličine A3 formata

 

  • 35-mm-microfilm35 mm Mikrofilmovi (dužine 30m i 40,5m). Ova veličina mikrofilmova se koristi za snimanje dokumentacije od A3 pa do A0, tehničke creže, plakate itd.

 

  • Apreturne kartice se zapravo isečeni pojedinačni snimci sa 35 mm mikrofilmova zalepljeni na kartonsku karticu precizne veličine i definisane pozicije otvora za mikrofilmski snimak. Ovaj mikrofilmski oblik se uglavnom koristio za snimanje tehničkih crteža.

apreturne-kartice2

  • Mikrofiševi su zapravo listovi filmova sa nekoliko dimenzija na kojima se nalaze gusto snimljeni zapisi. Ovaj mikrografski oblik se uglavnom koristi za razmenu crteža rezervnih delova u automobilskoj i avio industriji.

microfish

  • Kada je reč mikrodžeketima radi se o plastičnim folijama preciznih dimenzija u koje možete uložiti vaše isečke 16mm mikrofilmskih snimaka. Ova vrsta mikrografskog oblika se koristi kada vašu celokupnu mikrofilmsku rolnu ne želite da date drugima na uvid, već ćete dati samo pojedine fragmente nekih predmeta ili snimaka. Mikrofilmske rolne se obično dupliciraju (kontak kopiranjem ili diazo dupliciranjem) i sa takvih filmova se isecaju fragmenti i umeću u plastične košuljice.

mikrojackets1mikrojackets2