http://www.dass.rs/images/1/A0%20zgrade.jpg

Karakteristika tehničke dokumentacije je raspon veličine dokumenata koji je izuzetno veliki. Raspon se kreće od crteža veličine A0 formata do A6. Vaš skener u ovom slučaju mora da zadovolji sve formate i boje, pa i dokumenta koja u povezu i ne mogu se propuštati kroz vaš skener.

Još jedan specifičan detalj za tehničku dokumentaciju je da je ona koncipirana kao jedan oblik predmeta i sastoji se od samih tehničkih crteža, ali isto tako i od poslovne dokumentacije A4 i A3 formata koja opisuje detalje tehničkog crteža, razne dozvole i ostalu pravnu dokumentaciju. U većem broju slučajeva, poslovne dokumentacije koja je u vezi sa tehničkim crtežom ima značajno više u tako koncipiranim predmetima. Zahtev klijenata je da ova grupa dokumenata mora da bude jedinstven fajl i ne može se razdvajati. U ovakvim slučajevima koristićemo hibridnu tehnologiju i softvere koji će nam omogućiti da prilikom skeniranja pratimo hronologiju dokumentacije u predmetima i da lako jednostavno vršimo izmene skenera kojima će se obrađivati dokumentacija. Za tehničke crteže koristićemo najsavremeniju opremu i uređaje, a kada se u predmetu naiđe na manju dokumentaciju u softveru ćemo izvršiti odabir drugog skenera i nastaviti skeniranje u jedinstven fajl. Ovim konceptom sve će biti tu i svaka vrsta zapisa (papiri, negativi, mikrofilmovi) biće sastavni deo jedinstvenog dosijea.

A0 skener

Vektorizacija tehničkih crteža

Kao što kod poslovne dokumentacije imamo proces OCR-a, tako kod tehničke dokumentacije imamo proces vektorizacije ili prebacivanje linija iz rastera tačaka u vektorski oblik. Kao što proces OCR-a smanjuje potrebu za prekucavanjem tekstova sa digitalnih slika, tako vaktorizacija smanjuje potrebu za precrtavanjem tehničkih crteža.

vektor