Digital Archiving Solutions d.o.o. 

Sazonova 84
11000 Beograd
Srbija
Matični broj: 20690313
PIB: 106838925
Digital Archiving Solutions d.o.o. se nalazi u registru
ponuđača Agencije za Privredne Registre pod brojem
БПН 2434/2016
 
 
Radno vreme od ponedeljka do petka od 09:00 do 17:00
 
Phone: +381 11 4082138
GSM: +381 69 4554123
GSM: +381 64 4554658
E-mail: office@dass.rs
 
Posete našem preduzeću možete najaviti na prikazane
telefone ili na e-mail adresu.