ugrađen u skenere

Scan2Net

Scan2Net platforma je tehnološka osnova svih WideTEK i Bookeye skenera Image Access-a.

Optičko prepoznavanje karaktera

Scan2OCR

Sa opcijom OCR softvera, korisnici mogu brzo transformisati knjige, registre i druga dokumenta u pretraživu višestranu PDF datoteku.

spajanje više slika u jednu

PerfectStitch

Perfect Stitch je najlakši, najviše intuitivno rešenje za brzo i precizno spajanje dve JPEG i TIFF slike.

Moćan softverski paket ugrađen u skener

ScanWizard

ScanWizard je jednostavan i intuitivan korisnički interfejs za Scan2Net skener, kojem se može pristupiti koristeći bilo koji standardni veb pretraživač.

Uredite kolor kvalitet

Scan2ICC

Scan2ICC je online alat za kreiranje i skladištenje individualnih International Color Consortium profila za pojedinačne skenere.

Direktno štampanje slika na ploter

Scan2iPF

WideTEK Scan2iPF profil printer pruža skener operaterima mogućnost da štampaju direktno na Canon iPF printer.

Sa skenera diretno na šampač

PrintWizard

PrintWizard je proširenje na ScanWizard softver i pretvara svaki WideTEK skener u moćan MFP sistem dodavanjem štampača po vašem izboru.

Skeniranje i obrada slike u jednom koraku

Scan2Edit

Koristeći ovaj softver, operater šalje skenirane slike direktno u željeni program za poboljšanje slike (kao što su Adobe Photoshop, Corel Drav) .

Softver za obradu i indeksiranje slika

BCS-2

BCS-2 je rešenje za digitalizaciju, post-obradu i elektronsko izdavanje knjiga, časopisa i mapa.

Masovno skeniranje i indeksiranje

Batch Scan Wizard

Batch Scan Wizard omogućava skener operaterima da automatski skeniraju i indeksiraju velike količine dokumentacije.

Kontrola skenera putem tableta

Scan2Pad

Scan2Pad omogućava da Image Access skeneri budu kontrolisani i operativni koristeći iPad ili Android tablet ili čak pametan telefon koristeći Android verziju 4.0.3. ili noviju.

Digitalizacija visokih performansi

Opus Free Flow

Optimizovan za rad sa Bookeye i WideTEK skenerima, kombinuje svet proizvodne tehnologije komercijalnog snimanja dokumenata.