FlexScan®

Savršeno produkciono rešenje za skeniranje svih mikrofilmskih oblika, filmova, fiševa, džeketa

Imali smo veliko zadovoljstvo da uvezemo i da se upoznamo sa funkcijama ovog odličnog proizvoda Američke firme nextScan za brzu digitalizaciju svih tipova mikrofilmskih oblika. Ako vam je potreban skener kome je zadatk da velikom brzinom obradi velike količine mikrofilmova u rolnama, bilo da su 16mm ili 35 mm filmovi u rolnama, bez obzira na njihovu dužinu, ili je potrebno super brzo obraditi velike količine mikrofiševa, mikrodžeketa ili džambo fiševa, onda je FlexScan® pravi izbor za planiranje poslova koji se rade 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

FlexScan® rešenje za skeniranje mikro oblika pruža kompletan paket hardvera, softvera, obuke i podrške kako bi Vam omogućio što bolju i efikasniju konverziju mikrofilmova u rolni, ujedno dostižući najveći nivo kvaliteta digitalnih slika.

 FlexScan produkciono rešenje za skeniranje sadrži:

 • Skener
 • PC (Opciono)
 • Sočiva visoke rezolucije sa LuminTec™ tehnologijom osvetljenja
 • NextStar PLUS Workflow Softversku platformu
 • Opcioni uređaj za skladištenje trake (RSD)

Ovaj sistem obrađuje sve jedinstvene oblike mikrofilmova u rolni, uz to vrši i skeniranje mikrofiša i aperturnih kartica koje uključuje:

 • Skeniranje COM mikrofiša
 • Informacije na naslovnoj traci
 • Promenljive veličine dokumenata i pozicije slika
 • Višestruke formate fiš fajlova
 • Promenljivo indeksiranje digitalnih fajlova
 • Beleženje do 3 nivoa „blipa“
 • Poboljšanje kvaliteta potpisa i ručno pisanih podataka na slikama

Jedinstvene osobine skenera:

 • FlexScan 400 može da skenira filmove u rolni od 16mm brzinom od 400 strana po minuti (6:39 minuta po rolni)
 • FlexScan 600 skenira filmove u rolni od 16mm brzinom od 600 strana po minuti (4:54 minuta po rolni)
 • FlexScan 800 skenira filmove u rolni od 16mm brzinom od 800 strana po minuti (3:40 minuta po rolni)
 • Skeniranje aperturnih kartica i džambo fiša, kao i skeniranje fiša u ultra i mini veličinama

Opcioni AutoLoader za fiš i aperturne kartice:

 • Brz, nečujan i tačan
 • Prilagodljiv svim formatima fiša
 • Može da podrži do 200 mikrofiša, 150 džeketa ili 100 aperturnih kartica