Šta je docWorks?

docWorks je softverska aplikacija koju koriste neke od najpoznatijih biblioteka, izdavačkih kuća i kompanija širom sveta za digitalizaciju i pretvaranje vrednih bibliotečkih materijala i novinskih izdanja u pretražive (full text search), lako dostupne arhivirane materijale. Termin „Digitalna Biblioteka“ je manje sveobuhvatan od njegovih stvarnih rezultata. „Digitalizacija“ označava transformaciju štampanih dokumenata u digitalne slike skeniranjem strana i prebacivanjem u JPG, TIF ili PDF datoteke. Međutim, da bi se zaista stvorila pretraživa digitalna biblioteka ove slike moraju da budu „konvertovane“ u inteligentne jedinice, koristeći OCR (prepoznavanje teksta) i zoniranje strana(npr. indentifikacija različitih artikala na novinskoj stranici). docWorks je jedini softver koji objedinjuje sve potrebne korake u jedan glatki i jednostavni poslovni proces. Razna docWorks izdanja obezbeđuju posebno osmišljena izdanja, bilo da se radi o manjim kolekcijama ili o sadržajima Nacionalnih biblioteka.

Prednost digitalne biblioteke

  • Jednostavan pristup svetskom auditorijumu
  • Mnogo bolja, brža i sveobuhvatnija pretraga
  • Fond za dugoročno čuvanje
  • Građa koja je dostupna za korišćenje drugog ciklusa

Zašto docWorks?

  • Jedan jednostavan poslovni proces sa jedinstvenim kontrolnim centrom
  • Ušteda vremena zahvaljujući efikasnim automatizovanim procesima
  • Nema skupih grešaka iz pogrešnog kopiranja ili izgubljenih pošiljki podataka
  • Konzistentni i standardizovani izlazi
  • Skalabilnost koja se lako podiže od hiljade do milion stranica

Kako radi docWorks?

docWorks konvertuje digitalne slike. Preciznije docWorks identifikuje informacije sadržane u skeniranim stranicama (kao što su tekst i struktura), čuva ove informacije u XML fajlu i dodaje ovaj fajl na sliku. Dva osnovna koraka ove konverzije su OCR i razdvajanje dokumenta od logičke jedinice (članka, poglavlja itd.). Samo pomoću OCR-a skenirane strane mogu biti pretražive, a da zoniranje i prepoznavanje struktura osiguraju da se samo prikazuju relevantni rezultati pretrage. Kao primer, ako se ne primenjuje proces zoniranja i strukturiranja, pretraga sa više reči u novinama može prikazati na hiljade rezultata, zato što se pretraživanje jedne reči može naći na celokupnoj površini novinske strane.

Proces konverzije prolazi kroz različite korake, polazeći od importa, skenirane slike se „isecaju“, što znači da se seku na konzistentnu veličinu. Ovaj korak je praćen zoniranjem (segmentacija stranica sa klasifikovanim blokovima i kolonama) i uređivanja strukture (paragraf, poglavlje, artikal), korekcija teksta i metapodataka. Zatim dolazi standardizovani izlaz podataka u obliku METS/ALTO fajlova koji se čuvaju u arhivi i unose u sistem prezentovanja. Svaki korak poslovnog procesa sastoji se od automatske analize izvršavanja u docWorks-u i ručne korekcije teksta. Ovu korekciju može uraditi korisnik docWorks-a, ili može biti autsorsovan specijalnim servisima za partnere.

Važno: Ako je korekcija teksta autsorsovana, partner koji pruža ovaj servis dobija poseban pristup ovom sistemu i mreži, koja omogućava da operater ovu obradu podataka izvršava sa bilo kog računara, bilo gde u svetu. Aktuelni obrađeni podaci uvek ostaju u docWorks softveru.

docWorks izdanja prilagođena različitim nivoima korisnika

docWorks Basic

docWorks Basic je prvi nivo docWorks-a i koristi se za projekte digitalizacije srednje veličine. docWorks Basic je klijent/server spremno rešenje za pokretanje docWorks-a na 2 kompjutera istovremeno. Na taj način radno opterećenje može biti podeljeno na dva operatera koji će maksimalno koristiti brzinu i performanse. Sve automatizovane procese pokreće server u pozadini. Ako želite da dodate još radnih stanica na vaše Basic izdanje možete naručiti dodatne licence u bilo kom trenutku — ili naravno nadograditi vaše docWorks izdanje.

docWorks Pro

docWorks Pro se koristi za profesionalne projekte digitalizacije sa velikim brojem stranica na godišnjem nivou. Obično se instalira ako postoji višegodišnji plan digitalizacije ili neki veći projekat. Podešavanja se sastoje od 4 licence za radne stanice i plus modul ScanClient, koji se mogu koristiti na dokument skenerima za lakše prebacivanje slika i import dokumenata u docWorks proces. Dva servera obezbeđuju glatku pozadinsku obradu procesa. Pored standardnog Tesseract OCR softvera docWorks Pro izdanje se isporučuje sa Abbyy Finereader OCR softverom.

docWorks Enterprise

docWorks Enterprise edition je vodeći deo  docWorks-a. Koristi ga svetska elita biblioteka i arhiva za konverziju vrlo velikih fondova i profesionalnih digitalnih kolekcija. docWorks Enterprise uključuje licence za 20 radnih stanica, 8 servera i 2 ScanClienta. CCS i DAS će konsultovati vaše IT odeljenje o hardveru i pomoći u integraciji softvera u vašem sistemu biblioteke ili arhiva.

Preuzmite PDF publikaciju sa opisima docWorks funkcionalnosti.

Prezentacioni sistemi urađenog posla i aplikacije

Radimo na izboru najboljih sistema i softvera da bi predstavili vašu digitalnu biblioteku na internet mreži ili u sklopu nekog vašeg sistema. Pored standardnih web rešenja, ponudićemo vam posebnu aplikaciju koja omogućava potpuno novi način da doživite digitalne publikacije. Aplikacija nudi minijaturni prikaz, automatsko kreiranje tabele sadržaja unutar knjiga i pretragu po tekstu. Tabela sadržaja i rezultati pretrage direktno su linkovani i povezani na sam izvor traženog sadržaja, što je naglašeno u boji. Zahvaljujući pretragama pomoću tabele, možete prelistavati digitalne publikacije identično kao što se to radi sa knjigama. To vam omogućava da predstavite vredne digitalne sadržaje u jednostavnom, savremenom i uzbudljivom grafičkom okruženju sa većim interesovanjem posmatrača ili možete koristiti aplikaciju kao unutrašnje sredstvo komunikacije za informisanje kolega i zainteresovanih strana o prednostima u napretku o svojim naporima na polju digitalizacije. Ova aplikacija je dizajnirana da stalno raste dodavanjem novih tema, slika, tekstova ili čitavih publikacija.

Pogledajte našu ponudu uređaja koji će na jedan sasvim novi i savremen način prezentovati vaše digitalne sadržaje.