Koliko postoji mikrografskih oblika toliko postoji i tehnika snimanja na mikrofilm, koje ćemo podeliti u dve osnovne grupe i to: tehnike snimanja poslovne dokumentacije i snimanja svih drugih različitih oblika papirne dokumentacije (knjige, sveske, oštećeni i pelir papiri, kao i drugi nosioci informacija poput rentgenskih snimaka, staklenih ploča sa foto zapisima i dr.)

  • Poslovna dokumentacija na 16 mm mikrofilmovima

16 mm mikrofilmske rolne (od 30 m i 40,5m dužine). Ovaj oblik mikrofilmova se uglavnom koristi za snimanje poslovne dokumentacije do veličine A3 formata. Na šta treba obratiti pažnju kada se odlučite da Vam neka specijalizovana ustanova ili privatna firma uslužno uradi proces mikrofilmovanja? Za ovaj medij su vrlo precizno definisani standardi (koje možete pronaći u RepubličkFilm duplexom zavodu za standardizaciju). Oni definišu kako treba da izgleda mikrofilmska rolna i koje sve uvodne informacije mora da sadrži jedan mikrofilm da bi zadovoljio standarde, kako u Republici Srbiji tako i u celom svetu. Sam početak mikrofilma mora da sadrži set grafičkih simbola koji pomažu da se na osnovu njih definiše kvalitet oštrine snimljenog filma, njegova gustina ili zatamnjenost osvetljenog emulzivnog sloja, kao i set drugih informacija koji moraju da govore o sadržaju snimljene dokumentacije na filmu. Ova pravila važe za sve mikrografske oblike bez obzira da li su se filmovi snimali tradicionalnim kamerama ili nekim savremenim arhivskim mikrofilmskim pisačima u kojima dominira informatička tehnologija. Na slici iznad imate priliku da vidite mikrofilm snimljen u duplex opciji ili prednja i zadnja strana dokumenta u jednoj ravni frejma na filmu. Ovakva opcija omogućava veliku gustinu snimaka koja može da broji i do 10.000 strana jednom 16mm mikrofilmu dužine 40,5 mblip.

Još jedan detalj koji značajno pomaže pri pretraživanju snimljenih sadržaja na mikrofilmu i da kažemo da povećava stepen automatizacije ovog medija je pozicioniranje snimljenog sadržaja ili tzv blip na mikrofilmu. Ove crtice i tačkice koje možete primetiti na samim ivicama mikrofilma imaju ulogu za lakše pronalaženje i razdvajanje snimljenih predmeta. Rekli smo da na jedan film staje 10.000 snimaka, a da se ne bi gubilo vreme prilikom pretrage, naš film ćemo podeliti na sledeći način:

  • Početak registratora označavamo sa crtom velike dužine ili velikim blipom,
  • početak predmeta u registratoru označavamo sa crtom srednje dužine ili srednjim blipom
  • stranice dokumenata u predmetima se označavaju sa najmanjim blipom.

Ovakav vid obeležavanja omogućava nam da klijentima dajemo precizne informacije na kom broju mikrofilma i na kojoj poziciji na mikrofilmu se nalazi traženi dokument.

Snimanje na 16 mm mikrofilmske rolne se preporučuje do maksimalne veličine dokumenta A3 fornata, sa tim što preporučujemo da se na ovoj širini mikrofilma A3 format snima u horizintalnoj simplex opciji.simplex

Postoji velika verovatnoća, da u duplex opciji, zbog prevelikog umanjenja neki sitniji detalji vašeg A3 dokumenta budu slabije čitljivi.

  • Snimanje na 35 mm ne porforirane mikrofilmove

35mm

Kod svih mikrofimova snimanje se vrši u crno beloj tehnici ili preciznije u skali sivih tonova. Na ovoj širini mikrofilma snima se sva dokumentacija do A0 formata kod koje se želi postići visok stepen oštrine i kvaliteta reporodukcije. Kada biste jedan A0 format snimili na 16 mm film, prilikom potrebnih uveličanja sitnih delova snimka i upotrebom uveličavajučih objektiva, na snimku bi se videla i sama struktura i gradacija emulzivnog sloja. svi ovi problemi nestaju na 35mm filmu.