das-pozadina-2016-v2

moj-tim-2016Pre nego što smo započeli posao osnivanja preduzeća Digital Archiving Solutions-a, definisana je strategija rada, razvoja, pravca delovanja i ciljnih grupa potencijalnih klijenata. U trenutku osnivanja DAS-a na teritoriji Srbije i šireg okruženja poslovi iz oblasti kojom se bavimo, uglavnom su uveliko bili raspoređeni na preduzeća koja su imala dugogodišnju tradiciju, sigurne ugovore kod velikih poslovnih sistema, ali isto tako sa druge strane i korporativnih problema koji se obično događaju kada firme prerastu svoj menadžment.

U 2011. godini odlučili smo da napravimo sinergiju znanja, iskustva, dobre prakse i okupili smo se pod imenom firme „Digital Archiving Solutions“. Naš tim saradnika, dobrih servisera, arhivskih i muzejskih radnika, sastoji se od ljudi koji su svojim radom iz ove oblasti ostavili duboke i neizbrisive tragove svojim delima. Prepoznaćete u njima nosioce dobrih ideja, napornog rada i napretka, koji ovom poslu daju posebnu dimenziju i kreativnost.

Duži vremenski period smo proveli u analizi trenutnog stanja na tržištu i onoga što je aktuelno u ponudi, sa ozbiljnim uvažavanjem konkurencije. U narednom periodu na tržište ćemo izneti lepezu usluga kojih do sada nije bilo u komercijalnoj ponudi, a onim uslugama koje su na listi svih ponuđača, dodaćemo jedan viši stepen profesionalnosti i transparentnosti. Posao kojim se bavimo je prilično multidisciplinaran, sa celim kompleksom zakonskih lavirinta i uredbi, sa mnoštvom skrivenih detalja, koji klijente umeju da obeshrabre kada krenu na put uređenja sopstvenih arhiva. Da bismo bili dobri u svom poslu, prvenstveno moramo da se bavimo edukacijom naših klijenata i da dokažemo i pokažemo jasne profite kada se ulaže u nove tehnologije, jer je novac i poverenje onih koji plaćaju naše usluge, na prvom mestu.

 

Lepeza usluga, ponude različite opreme i softvera koju ćemo Vam predstaviti na našim internet stranama, imaju za cilj da posetiocu omoguće uvid u jedan kompleksan pristup arhivskom poslovanju, koristeći čitav spektar različitih disciplina, a sve one će biti usmerene ka jednom ključnom zadatku. Bezbedno čuvati informaciju i omogućiti njenu kontrolisanu distribuciju, u trenutku njene upotrebne vrednosti.

 

Naš poslovni slogan glasi:

„SAČUVAJMO PROŠLOST ZA USPEHE U BUDUĆNOSTI“

DAS JE OVLAŠĆENI DISTRIBUTER SLEDEĆIH FIRMI I NJIHOVIH ⇓PROIZVODA⇓

U temelje koncepta koga ćemo Vam predstaviti na ovim stranama, ugradili smo preko 20 godina iskustva u radu sa raznolikom arhivskom građom, vrednim istorijskim dokumentima, poslovnom dokumentacijom, mikrofilmskim zapisima, tehničkim crtežima, sa svim onim nosiocima informacija koje možete zateći u jednoj arhivi, bilo da se radi o muzejskoj građi ili dokumentaciji bolnica. 

Kada smo započeli naš rad informacione tehnologije su bile u povoju. Dobro se sećamo računara ZX Spectrum, Comodore 64 i prvih Windows aplikacija. Oduševljenja pojavom prvih prenosnih disketa od 1Mb i dr. Informacione tehnologije su danas potpuno promenile sliku pristupa arhiviranju, donele su tehnologiju neslućenih mogućnosti i ubrzale nam život u ogromnoj meri.

Sakupljamo sve dobre primere iz prakse u regionu, koji će rad u arhivi učiniti funkcionalnim. Politike različitih standarda iz oblasti arhiviranja su davno zakucale i na vrata tržišta Srbije. Kao što se čitavo društveno i političko uređenje priprema za ulazak u Evropsku Uniju, tako se i u poslu arhiviranja pojavljuje veliki broj preporuka, standarda, bezbednosti i različitih vidova akreditacija. Svi ovi detalji utkani su u temelje procedura pružanja usluga koje ćemo ponuditi tržištu.

SAČUVAJMO PROŠLOST ZA USPEHE U BUDUĆNOSTI

Digital Archiving Solutions – SRBIJA