Početkom 2018. godine Arhivu Srbije isporučili smo nekoliko najsavremenijih uređaja za skeniranje dokumenata velikih formata, kao i opremu za skeniranje mikrofilmova i uređaj nove generacije za snimanje mikrofilmova sa digitalnih slika. Pa da krenemo redom.

Predstavljamo prvi uređaj koga je kupio Arhiv Srbije, i moramo da istaknemo da je ovaj model skenera prvi isporučeni model na prostoru bivše Jugoslavije, Balkana, pa i šire. To je skener velikog formata Bookeye 4 V1A C35, namenjen za poslove gde se očekuje visoka produkcija, kvalitet boja i oštrina digitalnih slika. Ovaj model skenera je posebno dizajniran za rad sa dokumentima koja su osetljiva i koja ne smeju da trpe nikakve pritiske, kao ni jake izvore svetlosti sa UV i IR zračenjima. Ono što je posebno projektovano kod ovog modela skenera je, mogućnost digitalizacije knjiga velikih formata (do A1+), ali isto tako i knjiga koje su prilično debele (do 35 cm debljine hrbata) i koje su prilično teške. C35 poseduje jedinstven držač knjiga sa elektromotorom koji će operateru omogućiti skeniranje oštećenih knjiga u nekoliko položaja. Potpuno ravan položaj omogućava skeniranje sa upotrebom stakla ili bez njega. Položaj u obliku slova  „V“ omogućava da se kod knjiga sa oštećenim hrbatom ili hrbatom koji je kruto ušiven, neutrališu dosadne senke i ujednače spojevi leve i desne strane knjige. Ovo je jedini model skenera u svetu koji poseduje sve ove funkcionalnosti u radu sa osetljivom građom. Ovaj skener može da funkcioniše kao autonomna jedinica bez potrebe da se na njega priključuje PC. U sam skener je ugrađen računar sa Linux operativnim sistemom a isporučuje se u paketu sa softverom Scan2Net koji će zadovoljiti većinu savremenih informatičkih potreba.

Ove godine je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije izradilo smernice za digitalizaciju kulturne baštine sa posebnim akcentom na sistematičnost u radu i definisanjem visokog nivoa kvaliteta prilikom digitalizacije. Kompanija Image Access, koja je proizvela ovaj model skenera, je trenutno prvi i jedini proizvođač skenera u svetu koji je ugradio u svoje uređaje softver za evaluaciju kvaliteta digitalnih slika baziranih na tri vodeća svetska standarda iz ove oblasti i to FADGI, METAMORFOZR i ISO 19264-1

Instalacija skenera u arhivu Srbije

Poseban režim transporta

Skener se isporučuje u posebnoj ambalaži sa osiguračima transportne kutije od prevrtanja i putnim osiguranjem. Uređaj je stigao potpuno sklopljen, bilo je neophodno prilikom puštanja u rad podesiti osnovne konfiguracije skenera i startno kalibrisanje uređaja u novom ambijentalnom okruženju. Ovom prilikom je bio prisutan i predstavnik proizvođača.

Testiranje referentnih uzoraka

Puštanje u rad i testiranje

Nakon instalacije i puštanja u rad pristupilo se izradi prvih skenova na novom uređaju. Izabrana je stara knjiga velikog formata i već pri prvom susretu sa ovim skenerom mogla se naslutiti lakoća upravljanja, bezbednost osetljive dokumentacije i visok kvalitet digitalnih slika. Bilo je potrebno samo da se pronađe prava lokacija gde će se skener usidriti.

Početak rada

Sve je spremno

Određeno je mesto gde će se skener postaviti i sve je spremno za početak rada. Nakon održane obuke započela se digitalizacija vrednih dokumenata ovog vodećeg arhiva u Srbiji. Time naše obaveze nisu završene. Uvek se pojave zahtevi prema skeneru i prema softveru koji podržava procesuiranje digitalnih sadržaja. Uz kvalitetnu podršku samog proizvođača, neće biti prepreka u radu.

Drugi važan uređaj koga isporučujemo Arhivu Srbije, opet možemo da naglasimo da je prvi ovakve vrste na široj teritoriji prostora bivše Jugoslavije, Balkana i šire. Radi se o digitalnom arhivskom pisaču skeniranih slika na mikrofilm. U Srbiji ima dosta sličnih arhivskih pisača digitalnih slika na mikrofilm, ali je ovo prvi uređaj koji omogućava da se skenirana dokumenta snimaju na 35 mm mikrofilmove, bez obzira da li su u boji, crno beli, PDF format, TIF, JPG2000 ili neka druga vrsta fajla. Ovaj uređaj ima mogućnost snimanja na 16 mm srebrohalogenidne mikrofilmove i 35 mm mikrofilmove, bez obzira ko je proizvođač tih filmova (Kodak, Fuji ili Agfa). Ono što je specifično za ovaj Digital Archive Writer je opcija snimanja mikrofilmova u boji, što ga čini jedinstvenim uređajem u svetu mikrofilma. Strategija Arhiva Srbije je jasna, zaštita kulturne baštine naše zemlje svim dostupnim metodama u svetu. Ovaj uređaj će značajno pojednostaviti postupak mikrofilmovanja. Sva već skenirana dokumenta koje je uradio Arhiv ili je skenirane slike neko doneo na DVD-u omogućiće se da te digitalne slike budu snimljene na arhivski 35 mm mikrofilm, bez potrebe da se orignali ponovo uzimaju iz arhivskih depoa, da bi se snimali na fimove.

Poslednji uređaj koga predstavljamo u ovom paketu je trenutno ne prevaziđeni mikrofilmski čitač, štampač i skener, nove digitalne generacije i to ScanPro 2200 proizvod američke kompanije eImage Data. Ovo je 12 uređaj koji je isporučen na našoj teritoriji i svih 12 imaju besprekorne karakteristike u radu. Od 2010 godine smo počeli prodajom ovih mikrofilmskih skenera i niti jedan od ovih uređaja nije imao kvar na hardveru. Ono što posebno krasi ove modele skenera je jednostavnost i preciznost u radu na digitalizaciji mikrofilmova. Za ovaj skener ne postoji prerazvijan ili tvrd mikrofilm koji se ne može digitalizovati. Pored velike svetlosne moći njegovih LED sijalica, ovaj mikrofilmski skener obrađuje sve tipove mikrofilmskih oblika i džekete, mikrofiševe, apreturne kartice i 16/35 mm mikrofilmove u rolnama.

Priprema za rad na arhivskom pisaču

Sve potrebne pripremne radnje

Da bi se dobili kvalitetni snimci na mikrofilmskim rolnama, potrebno je proveriti svaki detalj u uređaju, da se ne pojave iznenađenja i greške. Unutrašnjost uređaja je lako dostupna i svi elementi su na dohvat ruke.

Postavljanje mikrofilma

Pokretanje rada

Prednost uređaja je što dobar deo aktivnosti može da se radi i pod dnevnim svetlom i ako je proces obrade mikrofilmova baziran na klasičnom fotografskom postupku. Nakon što se mikrofilm snimi, mora se odneti u laboratoriju na hemijsku obradu.

Provera kvaliteta

Rad u realnom vremenu

Nakon što se mikrofilm obradi u procesoru za razvijanje mikrofilmova neophodno je na dobrom uređaju proveriti gustinu razvijenog mikrofilma kao i njegovu oštrinu i indeksne podatke za frejmove. U tome nam pomaže ScanPro 2200.