Nove tehnologije u radu sa
digitalnim knjigama pomoću softvera docWorks

U toku septembra meseca 2016. godine u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković i Narodnoj Biblioteci Srbije, u saradnji sa Nemačkom kompanijom CCS urađena je instalacija savremenog softverskog rešenja pod nazivom “docWorks”, za obradu digitalizovanih knjiga, časopisa i novinskih izdanja. Ova nova tehnologija u obradi digitalnih sadržaja, omogućiće pretragu dokumenata po unutrašnjem sadržaju i njihovu distribuciju kako na vlastiti web sajt, tako i na portale koji će objavljivati stara digitalizovana izdanja novina iz svih Evropskih zemalja.

tara-16-plakat3mMeđunarodno arhivističko savetovanje

U organizaciji Arhivističkog društva Srbije i  Istorijskog arhiva Užice, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja  Republike Srbije,  13 i 14. oktobra 2016. na planini Tara, u hotelu “Omorika”, održano je Međunarodno arhivističko savetovanje  „Tara 2016“. Na savetovanju su učestvovali predstavnici arhiva i arhivskih udruženja Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine,  Crne Gore, Mađarske i Srbije. Tema savetovanja bila je “Vrednovanje arhivske građe”. Digital Archiving Solutions je bio sponzor ovom skupu, na kome smo predstavili spektar naših usluga, kao i neke od proizvoda koji su posebno dizajnirani za rad na digitalizaciji vredne arhivske građe, a posebno za digitalizaciju velikih formata, kao što su crkvene matične knjige.

Skeniranje mikrofilmova

Impresivni rezultati naših
partnera u Makedoniji.

INBOX ARCHIVE & DATACENTER iz Skoplja je lider u Makedoniji na poslovima fizičkog skladištenja dokumentacije, digitalizacije dokumenata različitim modelima profesionalne opreme, kao i lider u primeni različitih softverskih rešenja u distribuciji digitalnih dokumenata. U maju 2014. godine Inboxu smo isporučili skener ScanPro 3000 za potrebe digitalizacije velikog broja 16 mm mikrofilmova. Nakon dve godine intenzivnog rada na ovom modelu skenera, gde je u dužem periodu bilo rada na skeneru u 3 smene, 24 sata na dan, ovaj partner nam javlja da je skener u odličnom stanju, bez i jednog dana zastoja, bez ikakvih oštećenja na samom skeneru. Za Inbox ScanPro 3000 je prava investicija koja je odavno povratila uložena sredstva.