ISPORUČENA DIGITALNA OPREMA BIBLIOTECI „SIMEON PIŠČEVIČ“ IZ ŠIDA

Tokom zadnjih meseci 2023. godine na zahtev biblioteke Simeon Piščević iz Šida, pokrenuta je nabavka savremeni multimedijalnih LCD Kiosk sistema, kao i nabavka mobilnog skenera do A2 formata marke ELOAM S1800A2.

Nakon apliciranja na konkurs Ministarstva Pravde i sredstvima pribavljenim iz oportuniteta, vredni Bibliotekari iz Šida uspeli su da pribave novu digitalnu opremu za skeniranje i prezentovanje digitalnih sadržaja. Konkurs koji je bio raspisan u februaru 2023. godine, a apliciralo se sa idejnim projektom „Digitalizacija knjižne i ne knjižne građe Zavičajne zbirke Narodne biblioteke „Simeon Piščević“ Šid“. Realizacija ovog projekta, nabavkom skenera i Digitalnog LCD Kiosk sistema za prezentaciju bibliotečke građe biće omogućena vidljivosti fonda Zavičajne zbirke koju čuva ova biblioteka. U toku je skeniranje građe koja će nabavkom odgovarajućeg softvera zaživeti i u digitalnoj biblioteci. S obzirom da se građa ovog fonda ne iznosi, već po potrebi samo koristi u čitaonici, putem digitalizacije i pomenute opreme građa će biti dostupna većem zainteresovanom auditorijumu.