Naši proizvodi i usluge

MagicBox

Magicbox – Potpuno novi proizvod na tržištu u obliku magične vitrine, koja će promeniti pristup u predstavljanju vrednih knjiga, slika, publikacija, prikazjući original i njegov digitalizovani sadržaj na vrlo upečatljiv način.

Mi verujemo da tehnologije omogućavaju nove načine učenja. MagicBox je neverovatna inovacija koja pruža tradicionalni prikaz, sa novim iskustvom dodira rukom. MagicBox će vam otvoriti pulsirajuće prozore u svet čuda obogaćujući izložbe ne samo vrednim informacijama, već i zaista nezaboravnim iskustvom.

0