Naši proizvodi i usluge

Pretraga blipova po mikrofilmu ScanPro i9300

ScanPro® i9300 mikrofilmski skener je proizvod koji ste čekali za prenos vaših markiranih ili blipovanih mikrofilmova u novo digitalno doba.

  • Mogućnost da radite sa SVIM markama blipovanih/markiranih filmova, kao i SVIM tipovima mikrofilmova
  • Visoko precizno pretraživanje
  • Laka, jednostavna i brza zamena filmova
  • FOCUS-Lock™ održava fokus na slici prilikom optičkog zumiranja
  • SPOT-Edit™  je uređivanje, u realnom vremenu, odabranog teksta ili slike skena
0