Naši proizvodi i usluge

Novi MD AW3 za snimanje digitalnih slika na mikrofilm 16/35

Ovaj mikrofilmski uređaj projektovan je da svojim korisnicima omogući da već skenirane ili fotografisane digitalne slike snime na mikrofilm i tako sačuvaju svoje kulturno blago ili važnu dokumentaciju za buduće generacije. Tehnologija je jednostavna. Vaši digitalni fajlovi će se prikazivati na monitoru izuzetno visoke rezolucije, a mikrofilmska kamera će na film snimiti, po definisanom redosledu sve ono što se prikaže na monitoru uređaja. 

0