Naši proizvodi i usluge

Bookeye 4 Professional do A1+

Bookeye® 4 V1A je jedini na svetu A1+ skener za knjige koji se prilagođava kako ravnoj dokumentaciji – sa ili bez staklene ploče, tako i velikim, osetljivim ukoričenim dokumentima, koristeći zaštitne V-držače za još pažljivije skeniranje. Bookeye® 4 V1A skenira A1+ formate u 400 dpi optičke rezolucije i poseduje automatske držače za knjige za prilagođavanje različitim debljinama knjige, staklenu ploču koja se otvara automatski i naravno mogućnost postavljanja držača za knjige u V-oblik pod uglom od 120°.

Pogledajte više detalja.

0